home

Fysiotherapierotterdamcentrum.nl

prijzen Fysiotherapie Rotterdam Centrum

Tarieven


Fysiotherapie Rotterdam Centrum heeft in 2018 weer contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie geldt dat de tarieven via het contract bepaald zijn. De nota gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie.

We hebben geen contract afgesloten met VRZ, dit zijn: Zorg en Zekerheid Eno (Salland Zorgverzekeringen, Zorgdirect en Holland Zorg) ONVZ (ONVZ, VVAA en PNO). Bent u bij eén van deze maatschappijen verzekerd dan ontvangt u van ons een rekening die u zelf bij de verzekeraar kunt indienen. ONVZ heeft alleen restitutiepolissen: u krijgt 100% terug tot maximaal het aantal verzekerde behandelingen. Zorg en Zekerheid vergoedt over het algemeen 75% van de maximaal het aantal verzekerde behandelingen. Eno geeft aan 90% van de kosten te vergoeden tot maximaal het aantal verzekerde behandelingen. Check wel uw polis, van de ontvangen rekening.

Behandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden 18 maal uit de basisverzekering vergoed, de nota gaat ook rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. In specifieke gevallen wordt voor volwassenen, na de 20e behandeling, vanuit de basisverzekering vergoed. (zie lijst chronische indicaties Borst)

Als er sprake is van bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie worden er 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, mits er een verwijzing is van een arts.

Let op : behandelingen uit uw basisverzekering tellen mee voor uw wettelijk eigen risico (voor kinderen tot 18 jaar geldt dit niet)
Let op : behandelingen die vergoed worden door uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor uw wettelijk eigen risico.

PRAKTIJKTARIEVEN

 

Zitting Fysiotherapie

35,00

 
 

Zitting Manuele Therapie


49,00

 
 

Ziting Kinderfysiotherapie


49,00

 
 

Zitting Bekkenfysiotherapie


49,00

 
 

Consulttarief (eenmalig onderzoek en verslag)


61,90

 
 

Toeslag behandeling aan huis


16,15

 
 

Toeslag behandeling in instelling


8,25

 
 

Kort verslag, exclusief b.t.w.


34,00

 
 

Lang verslag, exclusief b.t.w.


46,50

 
 

Telefonisch consult


11,25

 
 

Screening direkte toegankelijkheid


15,35

 
 

Intake en onderzoek na screening


33,70

 
 

Intake en onderzoek na verwijzing


49,00

 
 

Screening en intake en onderzoek


49,00

 
 

Instructie/overleg ouders van patiënt


34,00

 
 

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport


49,00

 
 

Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie


27,45

 
 

Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie/ Bekkenfysiotherapie/ Kinderfysiotherapie


37.65

 
 

Draagdoekconsult


49,00

 

Afspraak afzeggen

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. Hiervoor geldt ons tarief ‘niet nagekomen afspraak’ zie praktijktarieven hierboven.

Afspraak afzeggen kan telefonisch: 010-4114224 (bij afwezigheid van de assistente kunt de telefoonbeantwoorder inspreken), per mail: info@fysiorc.nl of per sms.

Privacy policy